ANNONCE

Disse hunde er forbudt i Danmark

20. april 2021 08:48 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk

Anskaffer man sig en af de forbudte hunderacer, har politiet ret til at få dyret aflivet

Se flere fotos i billedgalleriet herover

Vidste du, at der i Danmark findes 13 forbudte hunderacer? Idenyt.dk fortæller, at de 13 forbudte hunderacer blev gjort forbudte ved lov i 2010. Det skete efter en periode, hvor hunde angreb mennesker, hvor hunde var aggressive, og hvor ansvarsløse hundeejere ikke tog sig af deres dyr.

Det betød, at hundeloven blev ændret af Folketinget i samarbejde med eksperter, og fra 17. marts 2010 har der eksisteret en liste på 13 forbudte hunderacer, du i Danmark ikke må eje. Hvis man som hundejeer anskaffede sig en af de forbudte hunderacer inden 17. marts 2010, kunne man beholde sin hund, men man måtte ikke avle på dyret eller give det videre til en anden ejer.

Forbudte hunderacer i snor

Der gjaldt også særlige regler for de forbudte hunderacer, der var anskaffet før lovændringen, skriver Idenyt.dk. Ved færdsel på offentlige steder skulle hundene føres i snor og have mundkurv på. Undtagelsen var skove, hvor ejeren af skoven havde givet tilladelse til, at hunde må færdes uden snor.

Reglerne for de forbudte hunderacer er anderledes for alle andre end dem, der fik en dansk ejer før 17. marts 2010. Hvis en ejer har anskaffet sig en af de forbudte hunderacer efter 17. marts 2010, har politiet ret til at kræve hunden aflivet.

Det er altså ulovligt at besidde og avle de 13 forbudte hunderacer i Danmark. Det er i øvrigt også ulovligt at avle krydsninger, hvor en eller flere af de 13 ulovlige hunderacer indgår, skriver Idenyt.dk.

Skulle vælge i fællesskab

Da Folketinget i sin tid skulle ændre hundeloven, allierede man sig med repræsentanter fra blandt andet Dansk Kennel Klub, Danmarks civile Hundeførerforening, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsrådet og Den Danske Dyrlægeforening.

Målet var, at man i fællesskab skulle vælge, hvilke hunderacer der skulle forbydes i Danmark, så de ikke længere udgjorde en trussel mod borgernes sikkerhed.

Formålet med den nye hundelov var at varetage hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed i dagligdagen og i hverdagen, skriver Idenyt.dk.

Se flere fotos i billedgalleriet over denne artikel

Fakta

Hundeloven - den vigtige ændring

Det, Folketinget vedtog i 2010, som med et skabte 13 forbudte hunderacer i Danmark, kan læses som uddrag af hundeloven her:

Lov nr. 717 af 25. juni 2010 (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning af hunde, der skambider, midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.5)

Stk. 2. Ved lovens ikrafttræden ophæves bekendtgørelse nr. 748 af 14. november 1991 om forbud mod hold af særligt farlige hunde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, stk. 1, 1. pkt., i lov om hunde som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, omfatter hunde, der er født efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4. Personer, som den 17. marts 2010 besidder hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsat besidde disse. Sådanne hunde må dog ikke overdrages. På gader, veje, stier, pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hundene føres i bånd og være forsynet med forsvarlig, lukket mundkurv. Kravet om, at hundene skal føres i bånd, gælder ikke i skove, hvor ejeren har givet tilladelse til, at hunde kan færdes uden bånd. Båndet skal være en fast line med en maksimal længde på 2 m.

Stk. 5. Med bøde straffes den, der overtræder stk. 4.6)

Stk. 6. Personer, der den 17. marts 2010 har etableret selvstændig virksomhed med opdræt af hunde omfattet af § 1 a, stk. 1, nr. 3-13, i lov om hunde som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, eller krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 30. juni 2015.

Kilde: Retsinfo.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu