ANNONCE

Dit hjem kan være en ren dødsfælde

20. maj 2019 15:55 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Ting i det hjem kan være med til at forkorte dit liv.

Danskere opholder sig i deres hjem i cirka 16 timer i døgnet.

Men vidste du, at flere ting i netop dit hjem kan være med til at forkorte dit liv?

Dem har vi samlet i galleriet over artiklen. Og det burde nok give lidt stof til eftertanke.

Blandt en af storsynderne for den såkaldte partikelforurening nævnes røg fra brændeovne.

Partikelforurening dækker over, at luften er fyldt med skadelige partikler.

For at eksemplificere:

I København er der cirka 16.000 brændeovne. I en kommune med knap 600.000 indbyggere er det dog et begrænset antal.

Alligevel udleder byens brændeovne lige så mange fine partikler på en fyringssæson – fra midten af september til midten af maj – som den samlede biltrafik i hovedstaden gør på et helt år.

Brændeovnsrøg er et landsdækkende problem

På landsplan er billedet endnu mere dystert. Her står den samlede brændefyring for omtrent 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler i Danmark.

Det er de fine partikler fra brændefyring, der har sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker.

Artiklen fortsætter under boksen.

Fakta

Hvorfor forurener en brændeovn?

Brændeovne står for omtrent 65 procent af udledningen af skadelige partikler.

Her kan du læse, hvorfor det forurener miljøet at fyre op i sin brændeovn:

* De sundhedsskadelige stoffer i brændeovnsrøg dannes, fordi forbrændingen aldrig er 100 procent optimal. Hvis den var det, ville alt brændet nemlig blive omdannet til vand og kuldioxid.

* Når man kommer et stykke brænde ind i ovnen, antændes det ikke øjeblikkeligt. Der går tid, før ilden får fat i brændet, og her udleder træet mange skadelige partikler.

* Når brændet på et tidspunkt brænder ud, begynder en udglødningsfase, og udledningen stiger igen.

* Det er værst, hvis træet er vådt, eller hvis man fyrer med andet end træ. Det er eksempelvis mælkekartoner, æggebakker, aviser, trykimprægneret træ, plastik med videre. Det kommer der farlig brændeovnsrøg ud af.

* En uregelmæssig forbrænding giver også mere røg og flere partikler. Forbrændingen bliver uregelmæssig, hvis temperaturen svinger meget, hvis man fyrer med mange små stykker brænde, eller hvis man ofte åbner og lukker for spjældet for at regulere varmen.

* Jo mere “usynlig” røgen er, jo bedre er forbrændingen. Hvis røgen er sort, hænger lavt og er tæt, er der mange sodpartikler i den.

Kilder: Bolius og Berlingske.

/ritzau/

Ifølge rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, er de årsag til, at omtrent 550 danskere dør for tidligt hvert år.

Ikke kun brændeovne

De seneste fem år har Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (Cisbo) med millionstøtte fra fonden Realdania arbejdet på at stoppe nogle af de store huller i den hidtidige viden om indeklimaet og dets effekt på helbredet.

– De fleste kilder til forureningen af indeklimaet er indendørs, og det meste bærer vi selv ind. Det slår professor Steffen Loft fra Institut fra Folkesundhed fast i en rapport, der samler resultaterne fra det femårige projekt op.

Det er da også Steffen Loft, der i en artikel i Politiken kommer ind på, hvilke ting i dit hjem, du skal være opmærksom på.

22.000 leveår

Ifølge en europæisk ekspertgruppe tabes der i Danmark årligt cirka 22.000 såkaldt sygdomsjusterede leveår på grund af dårligt indeklima på grund af især hjerte-kar-sygdomme.

Professor Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet har været centerleder på Cisbo.

– Vi mangler stadig beregninger på, hvad indeklimaet koster økonomisk på folkesundheden. Men vi er blevet meget klogere på en række områder og har fået sat fokus på, at der er konkrete muligheder for at gøre noget selv for et bedre indeklima, siger han.

Et godt råd for at afhjælpe det dårlige indeklima er blandt andet at lufte godt ud. Også om vinteren.

Forurening fra trafikken er også partikelforurening.

Du kan læse mere om partikelforurening og de forskellige kilder hos Astma-Allergi Danmark.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu