ANNONCE

Når DMI varsler skybrud: Dette skal du gøre

29. juni 2017 15:15 | Af: Uffe Dahl, newsbreak.dk - mail: redaktion@newsbreak.dk

Det er ikke for sjov, når DMI varsler skybrud eller andre former for voldsomt vejr. Det er nemlig DMIs ansvar at advare både os danskere, men også de myndigheder, der skal hjælpe os, når himmel og hav står i ét.

Når DMI varsler skybrud, storm, snestorm, orkan, isslag, stormflod, torden eller andre former for farligt vejr, så skal du lytte efter. Det er nemlig Danmarks Meteorologiske Instituts ansvar, at du får informationerne, når vejret går amok.

DMI har en såkaldt myndighedsaftale om, at det er dem, der skal sørge for, at advare både danskerne men i lige så høj grad myndighederne, når vejret ser ud til at blive farligt.

– Vi er udpeget som myndighedsansvarlig. Det betyder, at vi har et sektoransvar for helt officielt at komme med varsler om farligt vejr. Det sker på baggrund af vores vejrdata og vi kan dermed gå ind og understøtte andre myndigheder, når de skal planlægge at hjælpe befolkningen under ekstreme vejrsituationer, forklarer DMIs beredskabschef, Michael Skelbæk til Newsbreak.dk.

Sektoransvaret for at varsle ekstreme vejrsituationer blev givet til DMI efter Decemberorkanen der ramte Danmark den 3. december 1999. Den ramte med så voldsom en kraft, at man efterfølgende så sig nødsaget til at oprette et egentlig varslingssystem.

– Vi havde selvfølgelig forud for orkanen advaret om, at det ville blive en hård omgang. Vi havde i forvejen varslet om forhøjet vandstand. Men efter orkanen, som ramte med en hidtil uset kraft, gik myndighederne sammen og besluttede, at DMI i fremtiden skulle varsle om storme, orkan, snestorme, skybrud, torden, isslag og tæt tåge. Og faktisk kan vi i yderste tilfælde i samarbejde med politiet sætte sirenerne i gang for at advare folk Men det har heldigvis endnu ikke været nødvendigt, siger Michael Skelbæk.

Det er alvorligt

Når DMI varsler er det imidlertid vigtigt, at du hører efter. For der er faktisk alvor bag.

– Vi arbejder ud fra nogle på forhånd fastsatte grænser for, hvornår vi skal komme med en risikomelding og hvornår vi skal komme med et varsel. Grænserne er udarbejdet mellem DMI, beredskabsstyrelsen og politiet, forklarer Michael Skelbæk, der understreger, at man skal tage det alvorligt når DMI varsler skybrud, orkan, tæt tåge eller en af de andre voldsomme vejrbegivenheder.

– Vi mener det skam alvorligt, når vi kommer med et varsel eller en risikomelding. Så er det fordi vi har set noget, som kan give os problemer. Derfor bør man holde sig ajour via vores app, Twitter eller dmi.dk. Hvis DMI varsler skybrud, så skal man lukke vinduerne og tjekke eventuelle udendørs afløb eller riste. På den måde er man forberedt, når det voldsomme vejr rammer. Det har i 2017 hjulpet mange i januar, da vi varslede stormflod og oversvømmelser. Da nåede mange borgere at sikre deres hjem med sandsække inden vandmasserne for alvor ramte, forklarer beredskabschefen.

Advarsler skal følges

– Vi sidder jo her og følger vejret 24 timer i døgnet 365 dage om året og i varselssituationer vil politiet på baggrund af vores varsler lave anvisninger til hvordan borgerne skal forholde til situationen – eksempelvis nor DMI varsler skybrud. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man følger de anvisninger, som politiet kommer med, siger Michael Skelbæk.

Du kan altid følge DMIs aktuelle varsler på det meteorologiske instituts hjemmeside.

Fakta

Varsels-beskrivelser

DMI udsender varsler for danske landområder om farligt vejr efter retningslinjer aftalt med Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet.

Varslerne udsendes op til 24 timer før det farlige vejr ventes. Dermed vil vejrfænomenet ofte have været omtalt i DMI’s almindelige vejrudsigter til offentligheden før der udsendes et egentligt varsel.

En risikomelding udsendes som et forvarsel om farligt vejr. Risikomeldingen vil ofte blive efterfulgt af et varsel om farligt vejr når der er overblik over hvilke og hvor store områder der bliver ramt af det farlige vejr. Aktive varsler vises med en rød blinkende markering.

Varslingskriterier

Orkan: Middelvindhastighed overskrider orkanstyrke (32,6 m/s) inden for varslingsområdet.
Storm: Middelvindhastighed overskrider stormstyrke (24,5 m/s) inden for varslingsområdet.

Kraftig regn: Nedbørmængde overskrider 24 mm på 6 timer lokalt inden for varslings-området.
Skybrud: Nedbørmængde overstiger 15 mm på 30 minutter lokalt inden for varslings-området.
Kraftig torden: Der ventes mange lynnedslag lokalt inden for varslings-området.

Kraftigt snefald: Nedbørmængde overskrider 15 mm på 6 timer svarende til 15 cm sne lokalt inden for varslings-området.
Snestorm: Snefald på mere end 10 cm på 6 timer og middelvind overskrider 10 m/s og snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslings-området.
Snefygning: Løs sne til stede og middelvindhastigheder overskrider 10 m/s, således snefygning er sandsynlig lokalt inden for varslingsområdet.

Isslag: Udbredt nedbør, der danner is på overfladen lokalt inden for varslings-området.

Tæt tåge: Sigtbarhed mindre end 100m lokalt inden for varslings-området.

Forhøjet vandstand ved den jyske vestkyst: Vandstand forventes over 1,9 m ved Thyborøn, Torsminde eller Hvide Sande.
Vandstand forventes over 2,4 m ved Vidå/Højer, Rømø eller Esbjerg.
Forhøjet vandstand i de indre danske farvande og/eller Østersøen: Vandstand ved en dansk station forventes over 1,30 m ved Skagerrak og Limfjorden og/eller 1,25 m ved Østersøen og indre danske farvande.

Kilde: dmi.dk.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu