Du får selv et ansvar for velfærden

28. februar 2013 22:55 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Du får selv et ansvar for velfærden
Billede mangler

Albertslund Kommunes yngste borgere vil have svært ved at definere deres bibliotek som »en kommunal institution, der sikrer befolkningen fri og lige adgang til information, viden og litteratur«. Og det samme gælder nok også kommunens voksne.

 

Det er ellers sådan, bibliotekernes kerneopgave officielt defineres. Men i Albertslund er den fornemste mission en anden, skriver Berlingske fredag.

Her er både børn og voksne på lige fod med kommunen med til at skabe et lokalmiljø, der især har værdi for poderne i Hedemarken – et socialt udsat område, biblioteket ligger i. Her tager borgere i ligeså høj grad ansvar for at udvikle den kommunale velfærd som kommunen selv.

Mange af Hedemarkens børn vokser ikke op med en tradition for, at det er en naturlig del af hverdagen at læse. Over halvdelen af alle borgerne har kun en grundskoleuddannelse, og knap tre fjerdedele af de yngste har en anden etnisk baggrund end dansk.

Tidligere har kommunebiblioteket arrangeret højtlæsning og udlån af børnebøger for at fremme læselysten og det danske sprog blandt børnene, men nu har en gruppe forældre selv indtaget rollen som »læseambassadører« i samarbejde med biblioteket. Eventyr og kapitelbøger er forældrenes redskaber til at varetage nogle af de opgaver, bibliotek og skole ikke kan løse alene på grund af økonomisk smalhals.

»Vi ville ikke kunne have alle vores aktiviteter uden borgerne, der i dén grad er med til at løfte vores opgaver,« fortæller leder af Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, Katrine Winther Adelsparre.

»Borgerne har mulighed for at bidrage med deres egne ressourcer, og det giver mening for dem, når de kan se, at de er vigtige for vores lokalsamfund. Det gælder om at skabe nogle aktiviteter for dem, hvor velfærd handler om at være en del af et fællesskab.«

Bibliotekets opgave er at skabe rammerne omkring de ressourcer, borgerne selv kommer med, og Katrine Winther Adelsparre lægger lokaler til både lektiecafeer, familiemiddage og kreative værksteder.

Det er alt sammen noget, vi kommer til at se væsentligt mere af i fremtiden, hvor de kommunale kerneopgaver i stigende grad vil forankres hos borgerne og ikke kun i institutionerne. Det vurderer ni ud af ti kommunale ledere, som er en del af den uafhængige tænketank Mandag Morgens velfærdspanel, som blandt andet består af skoleledere, plejehjemsledere og kommunaldirektører.

Og det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling, mener Morten Christensen, projektchef i Mandag Morgen Velfærd.

De slunkne kommunekasser sætter velfærden under pres, og det giver anledning til en radikalt anden måde at tænke velfærd på.

»Velfærdssamfundet er blevet en butik, der leverer en passiv ydelse til kunderne – samfundets borgere. Vi har ikke længere råd til den velfærd, vi har været vant til, så der skal indgås en helt ny kontrakt mellem borgerne og systemet om, at borgerne også selv har et ansvar for deres eget liv,« siger han. Borgerne skal tage ejerskab over biblioteket og børnehaven, der i dag blot bliver opfattet som kommunale institutioner, man poster penge i, mener han. Det vil give både samfundet og borgerne noget værdi.

Der er nok ikke mange, der vil lange ud efter Albertslund Kommunes biblioteksmodel, men en række andre kommuner er gået yderligere til værks.

Her løser borgerne nogle mere centrale kerneopgaver. I Fredericia har daginstitutionerne netop fået lov til at bruge forældrepasning i ydertimerne, og over hele landet maler forældrene børnehavernes plankeværk, mens pensionisterne er gårdvagter i skolernes frikvarterer.

Næsten halvdelen af de kommunale ledere i velfærdspanelet forventer, at borgerne fremover i højere grad kommer til at passe deres egne og andres børn i vuggestuen og børnehaven, og at de vil overtage driften af lokale institutioner som biblioteker og turistinformationer.

Men er det ikke bare en spareøvelse, hvor borgere skal redde den skrantende kommuneøkonomi? Kan det være rigtigt, at vi oveni alle de skattekroner, vi afleverer til det offentlige, også skal til at arbejde for vores velfærd?

»Det kræver en grundlæggende ændring af den måde, vi forstår vores velfærdsydelser på. Men jeg tror godt, det kan lade sig gøre, for krisen har fået danskerne til at udvise ansvarlighed, så vi er villige til at give en hånd med trods vores høje skatteprocent,« vurderer lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet Klaus Levinsen, der har forsket i borgernes holdninger til civilsamfundet.

»Men det kræver, at der ikke bliver gået på kompromis med, hvor det faglige ansvar ligger, for det skal stadig ligge hos kommunen,« siger han.

Også økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) tror på, at en holdningsændring er mulig.

»Vi skal som borgere ikke være kunder i en velfærdsbutik. Målet er at udvikle og forbedre velfærden, målrette ydelser og inddrage os som borgere, og det kræver noget af os alle sammen. Det kan give større frihed i hverdagen, større selvværd og som en sidegevinst også ressourcer, der kan prioriteres og målrettes til andre ting,« skriver hun i en mail til Berlingske.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu