Dygtige elever fravælger erhvervsuddannelserne

14. marts 2013 17:39 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Dygtige elever fravælger erhvervsuddannelserne
Billede mangler

En levevej som mekaniker, frisør, bager eller elektriker er sjældent drømmen for de fagligt stærke elever i folkeskolen. En analyse fra tænketanken DEA viser, at kun en enkelt procent af elever med et karaktergennemsnit på otte eller derover fra 9. klasses afgangsprøve i 2012 efterfølgende valgte en erhvervsuddannelse.

 

Otte procent gik efter HTX, mens det almene gymnasium var det mest populære. Her søgte hele 53 procent ind efter 9. klasse.

Af de elever, der har haft sværest ved eksamenerne i 9. klasse, med et gennemsnit på under fire, søgte 20 procent ind på en erhvervsuddannelse, mens langt de fleste tog 10. klasse.

For regeringen og arbejdsmarkedets parter giver det en enorm udfordring, at der er en overvægt af de fagligt svage folkeskoleelever, der ønsker at komme videre som håndværkere eller i servicefag. For de ønsker at løfte kvaliteten af fremtidens faglærte medarbejdere, og det kan blive svært, når syv procent af ansøgerne i 2012 gennemsnitligt set var dumpet afgangsprøverne, mens 35 procent kom lige op over dumpegrænsen, men fortsat lå under karakteren fire.

For at få kvaliteten for de faglærte skubbet opad opfordrer DEA til, at adgangskravene til erhvervsuddannelser nuanceres, så man fremover ikke blot ser på afgangsprøvekaraktererne, men også årskarakterer. Samtidig bør det vurderes, om eleven er moden, motiveret og har de sociale kompetencer til en erhvervsuddannelse, ligesom det skal gøres klart for elever, forældre og vejledere, at det ikke kun kræver, at hænderne er skruet godt på for blive håndværker. Hjernen skal også følge med, lyder anbefalingen fra DEA.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu