ANNONCE

Efter farligt fund: Her bør du ikke fiske

13. september 2019 17:48 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk og Ritzau Info

Der er i forvejen indført badeforbud på stranden. Nu opfordres fiskere også til at holde sig væk.

Som Newsbreak.dk kunne fortælle torsdag, er der af Sønderborg Kommune indført totalt badeforbud ved en 600 meter lang del af Himmark Strand på Nordals.

Der er nedlagt forbud mod badning, fordi det kræftfremkaldende stof vinylklorid er fundet i vandprøver fra 57 steder under havbunden i området. Det fortalte projektleder Kristian Dragsbæk Raun, Region Syddanmark, torsdag i en pressemeddelelse.

Nu har Fødevarestyrelsen føjet spot til skade ved at fraråde fiskeri i området.

“Vi ved endnu ikke, om der er en risiko ved at spise fisk fra området. Derfor fraråder vi ud fra et forsigtighedsprincip, at folk fisker ved Himmark Strand,” siger kontorchef Henrik Dammand Nielsen i en pressemeddelelse.

Fakta

Danfoss fik lov til at dumpe giftigt affald

Danfoss dumpede, med myndighedernes velsignelse, i 1950’erne og 1960’erne giftigt industriaffald i området omkring Himmark Strand på Nordals.

En igangværende undersøgelse fra Region Syddanmark viser, at forureningen på stranden end værre end hidtil antaget.

Her følger et overblik over sagen:

* I 1950’erne og 1960’erne deponerede og afbrændte Danfoss store mængder affald i området omkring Himmark Strand.

* Det skete med viden og tilladelse fra de lokale myndigheder, da det dengang var lovligt og en almindelig måde at komme af med sit affald på.

* Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, som er blevet brændt af ved lave temperaturer, hvorved der er dannet dioxin.

* Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

* Efter at Danfoss stoppede med at dumpe sit affald i 1960’erne, er der blevet lavet flere undersøgelser af området.

* En gennemgang af Region Syddanmark og Sønderborg Kommune førte i 2009 til, at man frarådede badning i området. Årsagen var for stor forurening.

* I 2018 besluttede Region Syddanmark at iværksætte nye undersøgelser af området efter et dioxinfund.

* Nu viser de første resultater af undersøgelserne, at forureningen er værre end antaget.

* Blandt andet viser undersøgelserne fund af stoffet vinylklorid, der dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft.

* På grund af de foreløbige resultater udvides og skærpes de eksisterende restriktioner i området omkring Himmark Strand.

* Den cirka 600 meter lange strækning, hvor badning frarådes, er blevet ændret til et badeforbud, mens restriktionerne for ophold vil blive udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Kilder: Region Syddanmark og JydskeVestkysten.

Fødevarestyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at man undersøger sagen yderligere. Det kan derfor være, at sagen udvikler sig yderligere fremadrettet.

Artiklen fortsætter under videoen 

Området er blevet forurenet, fordi Danfoss i perioden 1950 til 1967 deponerede affald på en nærliggende losseplads.

Fakta

Vinylklorid kan give sjælden leverkræft

Region Syddanmark udvider torsdag restriktioner på to strækninger af stranden på det nordlige Als efter fund af farlige mængder af stoffet vinylklorider.

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Her kan du blive klogere på vinylklorid:

* Vinylklorider er et farveløst, brændbart, giftigt og meget kræftfremkaldende stof.

* Høje koncentrationer kan føre til en sjælden form for leverkræft ved navn angiosarkom.

* Man kan støde på vinylklorid i både flydende og gasform. Derfor kan man blive udsat for det ved henholdsvis indtagelse og indånding, alt efter hvilken form det har.

* Stoffet er især kendt i plastindustrien og anvendes til fremstilling af såkaldt PVC-plast, der kan bruges i alt fra tagrender til medicinsk udstyr. PVC produceres dog ikke i Danmark.

* Når vinylklorid er blevet fundet i usunde mængder i dansk natur, stammer det i stedet oftere fra dens brug i forbindelse med nedbrydning af klorerede opløsningsmidler.

* Det er eksempelvis tilfældet ved Grindstedværket, ligesom det er set på renseri-grunde i forbindelse med metrobyggeriet.

* Fordi stoffet er så giftigt, er der sat den tilladte mængde sat til 0,05 mikrogram per liter.

Kilder: DR, PVC-informationsrådet, Billund Kommune, Lægehåndbogen.

Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, og i 2018 blev der fundet dioxiner i området, en fællesbetegnelse for en gruppe klorholdige kemiske forbindelser.

Det er en lære for fremtiden

Region Syddanmark har siden undersøgt sagen yderligere, og nu ved man altså, at området er mere forurenet end antaget.

– Det ligger os meget på sinde at få afklaret, hvor voldsom forureningen er af hensyn til de borgere, der bor og færdes i området.

– Samtidig er det endnu en lære for fremtiden, at vi skal passe på vores natur og miljø, for ellers kan det få uoverstigelige konsekvenser, sagde Jørn Lehmann Petersen (S), formand for regionens miljøudvalg.

Mængden af vinylklorid, der er fundet i prøverne, er ifølge regionen på niveau med det, man måler i Kærgård Klitplantage ved Oksbøl.

Her er området blevet forurenet med giftigt spildevand fra det tidligere Grindstedværket.

Forureningen er en af de ni såkaldte generationsforureninger, der også tæller forurening fra kemivirksomheden Cheminova på Harboøre Tange.

ANNONCE

x
Del din kommentar
Forsiden lige nu