Efter retsmøde: Raket-Madsen bliver tvangsindlagt

5. september 2017 20:22 | Af: Peter Koch, pk@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Den sigtede skal underkastes en ufrivillig mentalundersøgelse. En mentalundersøgelse er langt mere omfattende end en almindelig diagnosticering af en psykiatrisk patient.

Da Peter Madsen mødte op i Københavns Byret tirsdag, var det med kravet om en mentalundersøgelse lurende forude.  Specialanklager Jakob Buch-Jepsen anmodede om mentalundersøgelsen i forbindelse med dagens retsmøde, hvor Raket-Madsen fik sin varetægtsfængsling forlænget til 3. oktober.

Da den sigtede ikke selv ønskede at give samtykke til en mentalundersøgelse, var det op til dommer i sagen – Anette Burkø – at træffe den endelige beslutning, og beslutningen blev, at Peter Madsen skal tvangsindlægges til en mentalundersøgelse.

Ifølge anklagemyndigheden skal undersøgelsen give oplysninger om Peter Madsens tilstand på gerningstidspunktet og hans farlighed.

Nægter sig skyldig

Peter Madsen nægter sig fortsat skyldig i sagen, hvor han er sigtet for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall ombord på ubåden UC3 Nautilus. Ifølge den sigtede var det uheld, da Kim Wall døde.

Han har fortalt, at han har trukket liget op gennem lugen til ubåden, hvorfor hendes strømpebukser og trusser røg af. Han har fortalt, at liget var intakt, da det blev smidt ombord. Sidenhen er kun Kim Walls torso blevet fundet. Resten af kroppen mangler.

– Hun var i hel stand, da hun blev kastet i vandet, fortæller Peter Madsen, som betegner sin handling som en “begravelse til søs”. Ifølge ham selv gik han i chok efter, at det gik op for ham, at Kim Wall var død.

Han overvejede selvmord, men han ønskede ikke, at kvinden skulle ende sine dage i ubåden, lyder hans forklaring. Derfor blev hun smidt over bord.

Fakta

Hvad er en mentalundersøgelse?

Her kan du læse om, hvad en mentalundersøgelse er:

* Ifølge retsplejelovens § 809 skal en sigtet i en sag have foretaget en mentalundersøgelse, når det er af betydning for sagens afgørelse. Mentalundersøgelse kan ske ambulant eller under indlæggelse.

* En mentalundersøgelse, eller mentalobservation som det i virkeligheden hedder, er en meget grundig psykiatrisk og social kortlægning af en persons liv.

* En eller flere psykiatere taler med den sigtede flere gange, og psykologiske undersøgelser og tests skal belyse, hvorvidt vedkommende er sindssyg.

Undersøgelsen er altså langt mere omfattende end ved en diagnosticering af en almindelig psykiatrisk patient.

* Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal konklusionerne af en mentalobservation forbi Retslægerådet, som skal foretage en uvildig vurdering af undersøgelsen.

* Ifølge en meddelelse fra Rigsadvokaten fra 2007 er der tre ting, som vil føre til, at en kriminel person bliver mentalundersøgt.

Det er, hvis den sigtede har været i psykiatrisk behandling og laver noget kriminelt, eller hvis retten har mistanke om, at den sigtede var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Det gælder også, hvis personen har begået drab, grov meningsløs vold, voldtægt eller seksuelle overgreb mod børn.

Slutteligt skal der foretages en mentalundersøgelse, hvis straffelovens betingelser for krav om forvaring er opfyldt.

Forvaring bruges, når retten vurderer, at vedkommende udgør en fare for sine omgivelser.

Kilder: Videnskab.dk, Rigsadvokaten, Region Hovedstaden.

Mens liget var ombord på ubåden lagde Peter Madsen sig til at sove. Da han kom i land igen, afgav han, ifølge ham selv, falsk forklaring om, at Kim Wall var blevet sat af i live på Refshaleøen, fordi han “ikke var klar til at møde realiteten.”

Den mentalundersøgelse, Peter Madsen skal underægges,  er en meget grundig psykiatrisk og social kortlægning af en persons liv, skriver Ritzau. Den er langt mere omfattende end ved en diagnosticering af en almindelig psykiatrisk patient.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu