Elevernes lejrskoler er på spil i lærerkonflikt

9. marts 2013 15:23 | Af: Berlingske Nyhedsbureau
 
Elevernes lejrskoler er på spil i lærerkonflikt
Billede mangler

Hvad gør jeg, hvis lærerkonflikten ender i en lockout af lærerne, og mit barns klasse har arrangeret lejrskole eller studietur? Og kan jeg selv tage med i stedet for lærerne?

 

Sådan tænker en del forældre med børn i folkeskolen formentlig for tiden, skriver b.dk.

Konflikten mellem landets lærere og Kommunernes Landsforening (KL) begynder således så småt også at omfatte alt det, der ligger uden for den traditionelle undervisning.

Hos Landsorganisationen for forældre i folkeskolen, Skole og Forældre, har de allerede modtaget den første henvendelse fra forældre, der er bekymrede for afvikling af de mange lejrskoler og studieture, der traditionelt er arrangeret i foråret.

»Forældrene synes naturligvis, at det er synd for børnene, hvis de ikke kommer af sted på planlagte lejrskoler eller studieture. Jeg fik den første henvendelse fra en forælder fredag, men efterhånden som forældrene begynder at tænke på, hvor længe den her konflikt kommer til at vare, så er det naturligvis også nogle af de spørgsmål, vi begynder at få flere af,« fortæller Mette With Hagensen, Landsformand i Skole og Forældre til b.dk.

Efter tre måneders forhandlinger varslede KL den 28. februar en lockout af de kommunalt ansatte lærere.

Lockouten vil omfatte alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen, ungdomsskolen og sprogcentre – i alt cirka 52.000 personer.

Den enkelte kommune eller skoleleder skal tage stilling til i hvilket omfang, det er muligt at undervise eleverne og føre tilsyn med dem. Det kan derfor bliver nødvendigt at sende eleverne hjem.

Bliver lærerne udelukket fra at arbejde på grund af lockout, vil lejrskoler og studieture også blive aflyst.

Dorte Lange fra Danmarks Lærerforening mener, at der både er et fagligt og et økonomisk aspekt at tage højde for, hvis planlagte lejrskoler og studieture ikke kan gennemføres på grund af lockout.

Ifølge Undervisningsministeriet er lejrskoler en del af undervisningen, og der er mødepligt for eleverne. Kommunen skal dække alle udgifter til lejrskoler eller ekskursioner, men kommunalbestyrelsen kan kræve, at forældrene dækker udgifterne til elevernes forplejning. Desuden er der intet til hinder for, at forældrene via for eksempel en klassekasse kan bidrage frivilligt til udgifter, som kommunen ikke er forpligtet til at afholde.

Således kan der være flere forældre, som allerede nu har lagt penge ud til deres børns lejrskoler – og studieture.

»Kommunerne har et ansvar for at få udredt de forskellige problematiker, der kommer, når de beslutter sig for, at lærerne ikke må komme på arbejde. En af dem er selvfølgelig også, at eleverne har betalt for at komme på lejrskolerne eller studieturene, og de penge skal jo betales tilbage,« siger Dorte Lange.

Hos Danske Skoleelever synes man dog, at forældrene er et udmærket alternativ til lærerne, hvis studieturene ikke kan gennemføres under en lockout.

»Vi synes grundlæggende, at det er rigtig ærgerligt, hvis eleverne skal miste deres traditionelle undervisning, men også alt det der hører med til det, for eksempel lejrskoler. Det har alt sammen stor betydning for elevernes læring men også deres sociale udvikling,« siger Vera Rosenbeck, formand i Danske Skoleelever og fortsætter:

»Undervisningen skal selvfølgelig være kvalificeret, ellers kan det være lige meget, men det tror vi hos Danske Skoleelever også, at man kan finde nogle ordninger til. Her kan forældrene meget vel være med til at gennemføre lejrturene. Vi synes, at det er rigtigt vigtigt, at uanset hvad der sker, så kommer eleverne ikke til at sidde uden undervisning,« siger hun til b.dk.

Men den går ikke, hvis man spørger KL.

I organisationens egen vejledning om overenskomstmæssige arbejdskonflikter i folkeskolen skriver KL, at »en lejrskole, som udgør en del af undervisningen i folkeskolen, kan efter KLs opfattelse ikke gennemføres alene med deltagelse af forældrene, uanset om lejrskolen er finansieret ved forældrebetaling. KL fraråder endvidere, at skolerne ansætter og aflønner elevernes forældre for at deltage i en planlagt lejrskole.«

På mandag mødes parterne igen. Lykkes det ikke at mægle, vil lockouten træde i kraft – dog tidligst fra 1. april.

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu