ANNONCE

Fået første AtraZeneca-stik? Nu er der nyt

16. april 2021 18:01 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk

Tilbud om andet stik

Fået første AtraZeneca-stik? Nu er der nyt
Nu får borgere, der har fået første stik med AstraZeneca, tilbud om andet stik med anden vaccine. (Photo by JOEL SAGET / AFP)

Sundhedsstyrelsen har ændret vaccinationstilbuddet til personer, der har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca eller som var inviteret til vaccination med denne vaccine

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I Danmark er der aktuelt cirka 150.000 personer, der er begyndt på, men endnu ikke har afsluttet et vaccinationsforløb med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca.

Anbefalingen

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de bliver vaccineret færdig med et stik af en såkaldt mRNA-vaccine mod covid-19, i stedet for med vaccinen fra AstraZeneca.

Desuden bliver personer, der fik aflyst deres første vaccination med AstraZeneca-vaccinen, indkaldt til et vaccinationsforløb med en anden vaccine.

– Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, og på den baggrund finder vi, at det bedste tilbud er at tilbyde alle, der har modtaget 1 stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Mange lande har fortsat brugen af covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, men har indført aldersgrænser for vaccinetilbuddet. Det betyder, at disse lande nu også har borgere, som har modtaget 1. stik med vaccinen, men ikke kan modtage 2. stik. Indtil nu har kun et begrænset antal lande dog udarbejdet anbefalinger om et andet vaccinationstilbud. Desuden har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelt, at et arbejde er sat i gang, der skal afklare, om EMA kan komme med anbefalinger til disse personer. Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen nøje, og hvis der er behov for det, vil de danske anbefalinger blive tilpasset.

Indkaldes efter alder

– Vi er nu et andet sted i epidemien, end da vi visiterede personer til gruppe 4 i starten af marts 2021. Vi har lav smitte i samfundet, lav belastning i sundhedsvæsenet, og risikoen for smitte er derfor mindre. Vi er derfor nødt til at visitere gruppe 4 på ny, og efter skærpede kriterier. Derfor vil de ca. 100.000 personer, der blev indkaldt i marts 2021, som udgangspunkt blive sat ind i køen, så de bliver indkaldt efter alder. Men hvis der blandt dem er nogle, eller hvis der tilkommer nogle, for eksempel nyansat personale, der ikke tidligere har været visiteret, der skal varetage særligt kritiske funktioner, for eksempel på intensivafdelinger eller i akutmodtagelser, og som skal varetage opgaver med meget tæt personkontakt, hvor risikoen for covid-19 smitte er særlig stor, så vil der fortsat være mulighed for efter en konkret vurdering at visitere til fremskyndet vaccination i gruppe 4, siger Søren Brostrøm.

De cirka 600 personer, der allerede har fået både 1. og 2. stik med covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, er færdigvaccinerede. De vil derfor ikke være en del af de ovennævnte ændringer.

Sundhedsstyrelsen sender i dag breve ud til de personer, der bliver berørt af beslutningen om at ændre på vaccinationsforløbet med AstraZeneca-vaccinen.

Brevene er sendt dels til dem, der er blevet vaccineret med 1. stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, samt til dem der var inviteret til at få et vaccinationsforløb med vaccinen, men ikke er begyndt på det.

“Brevene kommer via e-Boks, og det tager et par dage for dem at nå frem”, oplyser Sundhedsstyrelsen.

ANNONCE

ANNONCE
Del din kommentar
Forsiden lige nu