Færdselsbetjent nægter at betale fartbøde: Retssag kan “sende chokbølger gennem dansk politi”

12. januar 2018 21:00 | Af: Matias Mortensen, mm@newsbreak.dk og Ritzau Fokus

Landsret behandler sag om færdselsbetjent, der nægter at betale bøde for at have kørt for stærkt.

Færdselsbetjent nægter at betale fartbøde: Retssag kan
En færdselsbetjent gik i politiets egen færdselsfælde, da han blev blitzet i sin civile patruljevogn på Europavej ved Frederikshavn. Han har forklaret, at han ville indhente en forankørende bilist, som han mistænkte for at køre uden sele. Men den forklaring fritager ham ikke for en bøde på 1000 kroner, mener Statsadvokaten. Foto: Henning Bagger/Scanpix

En færdselsbetjent er tiltalt i en usædvanlig sag om brud på færdselsloven.

Han blev blitzet af politiets automatiske trafikkontrol, da han kørte 56 kilometer i timen på en strækning, hvor man maksimalt må køre 50 kilometer i timen.

Det udløste en bøde på 1000 kroner, som den 56-årige betjent har nægtet at betale.

Det førte til en retssag, og her frifandt byretten i første omgang betjenten.

Man lagde vægt på betjentens forklaring om, at han ville tjekke, om en forankørende bilist havde sikkerhedsselen spændt.

Fartoverskridelsen var ikke ude af proportioner med det formål, som betjenten forfulgte, slog byretten fast.

Hurtig beslutning

Men Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, hvor betjenten nu skal søge at overbevise tre dommere om, at bøden skal rives i stykker.

– Det er en beslutning, jeg træffer på et halvt sekund. Jeg accelererer kortvarigt for at komme op på siden af bilen og se, om han bruger selen.

– Det er jo sådan noget, vi gør hver eneste dag, siger færdselsbetjenten, som har været ansat ved færdselspolitiet under Midt- og Vestsjællands Politi i mere end 20 år.

Betjenten var på vej til Hjørring for at afgive vidneforklaring i en anden sag, da han blev blitzet. Han kørte i civil patruljevogn, da han fik mistanke om, at bilisten foran kørte uden sele.

Han trykkede på gaspedalen og indhentede bilisten. Men der var ikke noget at komme efter – bilisten havde sele på.

Anklager: Til fare for andre

Anklager Jakob Nielsen, Statsadvokaten i Viborg, mener ikke, at betjentens forklaring fritager ham for at betale bøden.

Det er ude af proportioner – og til fare for andre trafikanter – når betjenten speeder op alene på en mistanke om, at noget er galt, siger anklageren.

Han erkender, at der er tale om en “relativt beskeden fartoverskridelse”.

Men den var unødvendig i situationen, fastholder han.

Fakta

Politiet må undtagelsesvist overtræde færdselsloven

En færdselsbetjent afviser at betale en bøde for at have kørt 56 kilometer/timen på en strækning, hvor han maksimalt måtte køre 50 kilometer/timen.

Betjenten begrunder det med, at fartoverskridelsen tjente et lovligt formål – nemlig at kontrollere en forankørende bilist for brug af sikkerhedssele.

Her kan du læse om de situationer, hvor politiet må bryde færdselsloven.

  • Politiet kan under udrykningskørsel undlade at følge reglerne i færdselsloven i situationer, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed.
  • Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt.
  • Det fritager ikke føreren af politibilen til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.
  • I sagen mod færdselsbetjenten gør Statsadvokaten det gældende, at betingelserne for udrykningskørsel ikke er opfyldt.
  • Færdselsbetjentens overskridelse af fartgrænsen står ikke mål med den forbrydelse, som den forankørende bilist muligvis gjorde sig skyldig i – nemlig manglende brug af sikkerhedssele – lyder argumentet.

Kilder: Udrykningsbekendtgørelsen, Retsinfo.dk, Ritzau.

Færdselsbetjentens forsvarer, Martin Cumberland, mener, at sagen er principiel.

– Jeg vil vove den påstand, at hvis statsadvokaten får medhold, så vil det sende chokbølger gennem dansk politi.

– Så vil det reelt ikke være muligt at bringe forankørende køretøjer til standsning, siger advokaten.

Carte blanche

Taber betjenten sagen, vil politiet fremadrettet blive afskåret fra at sætte efter trafiksyndere, der kører uden sele eller taler i håndholdt mobiltelefon.

– Så er der reelt carte blanche til færdselsforseelser fremadrettet, siger Martin Cumberland.

Der falder dom i sagen 19. januar.

Politiets kørsel er åbenbart noget, der også optager mange borgere – det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i et opslag på Twitter, hvor politikredsen også understreger, at politiet altså godt kan køre udrykningskørsel uden blå blink og sirener.

Fakta

Politiet må godt køre udrykning uden blå blink og sirener

Som udgangspunkt, skal der være tænt for udrkningslys og udrykningshorn, når politiet kører udrykningskørsel, men både lys og horn kan undlades.

Det fremgår af §7 i Bekendtgørelse om udrykningskørsel:

“Udrykningslygte skal anvendes under udrykningskørsel. Udrykningslygte kan tillige anvendes under standsning ved uheldssted eller lignende.

Stk. 2. Udrykningshorn skal anvendes under udrykningskørsel, medmindre anvendelse af udrykningslygte efter omstændighederne skønnes tilstrækkeligt til at advare andre trafikanter. Der må ikke anvendes forskellige udrykningshorn på samme tid under kørslen

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan anvendelse af udrykningslygte og udrykningshorn undlades ved udrykningskørsel med motorkøretøj tilhørende politiet, såfremt sådan undladelse skønnes nødvendig af hensyn til formålet med udrykningskørslen, og omstændighederne i øvrigt ikke taler imod. Ved kørsel med sådanne køretøjer kan endvidere gøres ganske kortvarig brug af udrykningshorn uden samtidig anvendelse af udrykningslygte, f.eks. i forbindelse med standsning af andet køretøj.”

Kilde: Retsinformation

Del:
Del din kommentar
Forsiden lige nu