Fakta

Politiet må undtagelsesvist overtræde færdselsloven

En færdselsbetjent afviser at betale en bøde for at have kørt 56 kilometer/timen på en strækning, hvor han maksimalt måtte køre 50 kilometer/timen.

Betjenten begrunder det med, at fartoverskridelsen tjente et lovligt formål – nemlig at kontrollere en forankørende bilist for brug af sikkerhedssele.

Her kan du læse om de situationer, hvor politiet må bryde færdselsloven.

  • Politiet kan under udrykningskørsel undlade at følge reglerne i færdselsloven i situationer, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed.
  • Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt.
  • Det fritager ikke føreren af politibilen til at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed over for andre trafikanter.
  • I sagen mod færdselsbetjenten gør Statsadvokaten det gældende, at betingelserne for udrykningskørsel ikke er opfyldt.
  • Færdselsbetjentens overskridelse af fartgrænsen står ikke mål med den forbrydelse, som den forankørende bilist muligvis gjorde sig skyldig i – nemlig manglende brug af sikkerhedssele – lyder argumentet.

Kilder: Udrykningsbekendtgørelsen, Retsinfo.dk, Ritzau.