Fakta

15 initiativer mod ungdomskriminalitet

Regeringen vil sætte ind med 15 initiativer mod ungdomskriminalitet. Her er de 15 initiativer i overskriftsform.

Initiativer over for unge i fødekæden:

1) Ungelavalder.

2) Ungdomskriminalitetsnævn.

3) Straksreaktion og forbedringsforløb.

4) Forpligtende ansvar for kommunerne.

5) Forpligtende afgørelser for de unge.

6) Ungekriminalforsorg.

7) Styrket mulighed for magtanvendelse på institutioner.

Initiativer over for unge i risikozonen:

8) Pligt til at overveje ungepålæg.

9) Brug af samfundsnyttigt arbejde som del af ungepålæg.

10) Håndhævelse af ungepålæg ved politiet.

11) Pligt til at overveje forældrepålæg.

Den tidlige forebyggende indsats:

12) Ny fælles ramme for SSP-samarbejdet.

13) Uddannelse i kriminalitetsforebyggelse.

14) Effektiv udveksling af personoplysninger.

15) Forebyggelsesenheder i alle politikredse.

Kilde: Justitsministeriet