Fakta

22,5 procent af pattegrisene døde sidste år

Det går den forkerte vej med dødeligheden for de nyfødte grise, viser nye tal fra landbruget:

* Fra 2009 til 2016 lykkedes det erhvervet at reducere dødeligheden blandt pattegrise fra 24,2 til 21,3 procent.

* Men de seneste par år er udviklingen gået den forkerte vej.

* I 2017 var dødeligheden 21,7. I 2018 steg den til 22,5 procent.

* I 2018 bestod svinebestanden i Danmark af 12,8 millioner svin.

* Der var sidste år i alt 3125 landbrugsbedrifter med svin.

* En pattegris lever de første uger udelukkende af soens mælk.

* Fravænningstidspunktet kan variere, men ligger i danske besætninger oftest fire uger efter faringen.

* Fravænning må tidligst ske, når pattegrisene er tre uger gamle.

* Ved fravænning flyttes søerne tilbage til løbeafdelingen, mens smågrisene flyttes til smågrisestalden.

* Grisene opholder sig i smågrisestalden til de vejer 25 til 30 kilo, hvorefter de flyttes til slagtesvinestalden.

* I slagtesvinestalden går grisene typisk sammen i stier med cirka 15 grise i hver, afhængig af stiernes størrelse.

* Grisene opholder sig i slagtesvinestalden, fra de vejer 25-30 kilo og indtil de vejer cirka 105 kg, hvor de leveres til slagteriet. De er da fem til seks måneder gamle.

Kilder: Seges, Landbrug & Fødevarer.22,5 procent af pattegrisene døde sidste år