Fakta

2546 arbejdspladser er udflyttet i første runde

Anden runde med udflytning af statslige arbejdspladser præsenteres onsdag af regeringen.

Fra første runde er der flyttet 2546 af 3900 planlagte arbejdspladser og 23 af 44 planlagte institutioner.

Cirka 23 procent af de flyttede arbejdspladser er besat af medarbejdere, der enten allerede er flyttet med deres arbejdsplads eller pendler.

Her kan du få overblikket over første runde (enkelte steder er flere udflyttet, end intentionen var, eller stillinger er overflyttet):

Udenrigsministeriet:

* Danida Fellowship Centre flyttes til Holbæk og har foreløbig udflyttet 0 af 14 pladser.

* Dele af Fiskeristyrelsen flyttes til Augustenborg og har foreløbig udflyttet 15 af 38 pladser.

Finansministeriet:

* Statens Administration flyttes til Hjørring og har foreløbig udflyttet 235 af 228,5 pladser.

* Dele af Statens Administration til Udbetaling Danmark flyttes til Hillerød, Frederikshavn og Holstebro og har foreløbig udflyttet 73,5 af 73,5 pladser.

Erhvervsministeriet:

* Søfartsstyrelsen flyttes til Korsør og har foreløbig udflyttet 0 af 191,2 pladser.

* Dele af Patent- og Varemærkestyrelsen flyttes til Ikast og har foreløbig udflyttet 41 af 35 pladser, det vil sige flere end planlagt.

* Dele af Erhvervsstyrelsen flyttes til Nykøbing Falster og Esbjerg og har foreløbig udflyttet 31 af 26,7 pladser.

* Nævnenes Hus flyttes til Viborg og har foreløbig udflyttet 164 af 150,8 pladser.

Skatteministeriet:

* Dele af Skatteankestyrelsen flyttes til Silkeborg og har foreløbig udflyttet 25 af 25 pladser.

* Dele af Skat flyttes til en række byer og har foreløbig udflyttet 110 af 200 pladser.

* Spillemyndigheden flyttes til Odense og har foreløbig udflyttet 55 af 55 pladser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet:

* Dele af Ankestyrelsen flyttes til Aalborg og har foreløbig udflyttet 54 af 53 pladser.

Justitsministeriet:

* Civilstyrelsen flyttes til Viborg og har foreløbig udflyttet 93 af 88 pladser.

Forsvarsministeriet:

* Dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelse flyttes til Hjørring og har foreløbig udflyttet 32 af 32 pladser.

* Forsvarets søopmålere flyttes til Aalborg og har foreløbig udflyttet 13 af 13 pladser.

Udlændinge- og Integrationsministeriet:

* Udlændingestyrelsen flyttes til Næstved og har foreløbig udflyttet 0 af 375 pladser.

Børne- og Socialministeriet:

* Rådet for Socialt Udsatte flyttes til Rønne og har foreløbig udflyttet 7 af 5 pladser.

* Socialstyrelsen flyttes til Odense og har foreløbig udflyttet 164 af 184 pladser.

* Børnerådet flyttes til Billund og har foreløbig udflyttet 0 af 16 pladser.

Sundheds- og Ældreministeriet:

* Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed flyttes til Aarhus og har foreløbig udflyttet 78 af 100 pladser.

Beskæftigelsesministeriet:

* Arbejdsskadestyrelsen flyttes til Haderslev, Vordingborg og Hillerød og har foreløbig udflyttet 139 af 430 pladser.

* Dele af Arbejdstilsynet flyttes til Slagelse og har foreløbig udflyttet 51 af 50 pladser.

* Dele af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering flyttes til Brønderslev og har foreløbig udflyttet 34 af 37 pladser.

* ATP/UDK-funktioner for ministeriet flyttes til Haderslev, Frederikshavn og Holstebro og har foreløbig udflyttet 86 af 90 pladser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet:

* Danmarks Akkrediteringsinstitution flyttes til Holbæk og har foreløbig udflyttet 0 af 42 pladser.

* Dele af Styrelsen for Forskning og Innovation flyttes til Odense og har foreløbig udflyttet 42 af 39 pladser.

Undervisningsministeriet:

* Danmarks Evalueringsinstitut flyttes til Holbæk og har foreløbig udflyttet 0 af 80 pladser.

* Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed flyttes til Sorø og har foreløbig udflyttet 3 af 13 pladser.

Kulturministeriet:

* Dansk Jagt- og Skovbrugsmuserum flyttes til Auning og har foreløbig udflyttet 15 af 12 pladser.

* Dele af Slots- og Kulturstyrelsen flyttes til Nykøbing Falster og har foreløbig udflyttet 62 af 60 pladser.

Miljø- og Fødevareministeriet:

* Dele af Landbrugsstyrelsen flyttes til Augustenborg, Tønder og Skælskør og har foreløbig udflyttet 315 af 336 pladser.

* Naturstyrelsen flyttes til Randbøl og har foreløbig udflyttet 81 af 67 pladser.

* Dele af Miljøstyrelsen flyttes til Augustenborg og Slagelse og har foreløbig udflyttet 12 af 22 pladser og 61 af 61 pladser.

* Dele af Kystdirektoratet flyttes til Lemvig og har foreløbig udflyttet 15 af 15 pladser.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

* Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet flyttes til Ribe og Viborg og har foreløbig udflyttet 73 af 73 pladser.

* Havarikommission for Civil Luftfart og Jernbane flyttes til Ringsted og har foreløbig udflyttet 0 af 11 pladser.

* Dele af Banedanmark flyttes til Ringsted og Fredericia og har foreløbig udflyttet 143 af 310 pladser.

* Dele af Bygningsstyrelsen flyttes til Skanderborg og har foreløbig udflyttet 32 af 32 pladser.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

* Geodatastyrelsen flyttes til Aalborg og har foreløbig udflyttet 96 af 94 pladser.

* Dele af Energinet.dk flyttes til Esbjerg og Fredericia og har foreløbig udflyttet 39 af 56 pladser.

* Dele af Energistyrelsen flyttes til Esbjerg og har foreløbig udflyttet 41 af 44 pladser.

* Dele af DMI flyttes til Karup og har foreløbig udflyttet 7 af 7 pladser.

* Dele af Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland flyttes til Aarhus og har foreløbig udflyttet 9 af 16,4 pladser.

Kilde: Finansministeriet, oktober 2017.