Fakta

Afhøring af sigtet

  • Før du bliver afhørt, skal politiet oplyse dig om sigtelsen, og om at du ikke har pligt til at udtale dig.
  • Afhøringerne, der bliver skrevet ind i politirapporter, indgår i straffesagen. Rapporterne anvendes både under efterforskningen og eventuelt senere under selve retssagen.
  • Hvis du bliver sigtet, vil politiet afhøre dig. Politiets afhøring vil normalt foregå på den lokale politistation. Det gælder navnlig, hvis afhøringen forventes at tage længere tid.
  • Afhøringen kan også foregå på gerningsstedet eller på det sted, hvor politiet kontakter dig (eksempelvis din bopæl). I visse tilfælde sker afhøringen telefonisk.
  • Din forsvarer har ret til at være stede under afhøringen, hvis du ønsker det. Forsvareren har adgang til at stille supplerende spørgsmål under afhøringen.
  • Politiet skriver din forklaring i en politirapport, som du vil få mulighed for at læse igennem, og som du kan underskrive, hvis du er enig i indholdet. Du har ikke pligt til at læse eller underskrive politirapporten. Hvis du har tilføjelser eller rettelser til det, politiet har skrevet ned, skal det også tages med i rapporten.

Kilde (uddrag): Anklagemyndigheden.