Fakta

Aftalen om kommunernes økonomi

Fredag er finansministeriet og Kommunernes Landsforening, KL, blevet enige om en aftale for økonomien for 2021.

Den nye aftale for 2021 giver kommunerne mulighed for at bruge 21,6 milliarder kroner på renovering og byggeri. Samtidig finder man 750 millioner kroner ved at spare på konsulenter.

Desuden dækker staten de ekstraomkostninger, coronakrisen har medført.

Økonomien i kommunekasserne har stor indvirkning på borgernes hverdag.

Læs mere her:

* De 98 kommuner har ansvar for mange af de vigtigste offentlige ydelser.

* For eksempel folkeskoler, daginstitutioner, ældrepleje, tandpleje, beskæftigelsesindsats i jobcentre, biblioteker, integrationsindsats og mange flere.

* Kommunerne står for omkring halvdelen af det samlede offentlige forbrug.

* De kommunale budgetter lægges hvert år fast efter forhandlinger mellem regeringen og KL.

* Der fastsættes en overordnet ramme for kommunernes budget, hvor indtægter og udgifter skal være i balance.

* Forhandlingerne er sket mellem Finansministeriet i form af finansminister Nicolai Wammen, KL-formand Jacob Bundsgaard (S) og næstformand Martin Damm (V).

* Forhandlingerne sætter rammen for de budgetter, kommunalbestyrelserne nu skal lave for 2021. Det er her, at de konkrete, lokale valg om velfærden bliver truffet.

* Sidste års kommunalaftale gav samlet kommunerne lov til at bruge 388,9 milliarder kroner. Heraf 261,8 milliarder kroner på service og 19,1 milliarder kroner på byggeri og renovering.

Kilder: Finansministeriet, KL.