Fakta

Aktiv accept - og afvigelser

Da reglerne i aftaleloven er deklaratoriske, kan der dog som udgangspunkt aftales noget andet. Det er derfor muligt for en erhvervsdrivende at indgå en aftale med en forbruger om, at den erhvervsdrivende ensidigt må foretage ændringer i den løbende aftale. Et sådant aftalevilkår må dog ikke være urimeligt. Det forudsætter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse at

(i) vilkåret ikke giver virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen,

(ii) kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, fremgår tydeligt,

(iii) forbrugerne bliver varslet individuelt, klart og tydeligt om ændringen i rimelig tid og

(iv) forbrugerne kan opsige aftalen som følge af ændringen.

Hvis ikke vilkåret lever op til disse betingelser, kan vilkåret være urimeligt og derfor ugyldigt. I så fald kan virksomheden som udgangspunkt ikke foretage ensidige ændringer.

Hvis vilkåret er gyldigt, men hvis virksomheden ikke varsler ændringen tilstrækkeligt klart og i tilstrækkelig tid, har ændringen som udgangspunkt ikke virkning over for forbrugeren.

Kilde: Forbrugerombudsmanden