Fakta

Andefodring er ikke for ændernes skyld

For at sikre en naturlig bestand og udvikling i andebestanden i en sø, bør fodring ikke finde sted. Fodring medfører for store bestande af ænder – og andre brødspisende fugle.

Andefodring har nogle uheldige konsekvenser.

Ved fodringen påvirkes økosystemet i søerne væk fra deres naturlige balance med følgende miljøforringelser til følge:

  • Andebestanden vokser ud over det bæredygtige.
  • Ændernes snadren medfører at bunden oprodes.
  • Fosfor frigives til  algeproduktion.
  • Vandet bliver uklart.
  • Undervandsplanterne forsvinder.
  • Der kan opstå iltsvind (bunddød).
  • Ændernes sociale struktur ødelægges.

Kilde: Naturstyrelsen