Fakta

Arbejdsulykker

  • En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejde, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.
  • En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.
  • I år 2016 blev der anmeldt 42.043 arbejdsulykker – heraf var 33 af dem dødsulykker.

Kilde: Arbejdstilsynet