Fakta

Beredskab Øst

  • Beredskab Øst har døgnbemandede brandstationer i Lyngby, Gladsaxe, Ballerup og Gentofte
  • Dækker Lyngby, Gladsaxe, Ballerup, Gentofte og Herlev kommuner
  • Har syv udrykningsenheder og tre indsatsledere – med syv biler, autosprøjter/følgekøretøjer
  • En enhed består af fem brandfolk og en holdleder
  • Knap 50 brandfolk på vagt ad gangen – med mulighed for tilkald af deltidsbrandmænd
  • Er fremme på cirka 10 minutter
  • Har knap 2000 årlige udrykninger
  • Aldrig haft uheld/ulykker med udrykningskøretøjer