Fakta

Bestikkelse

Bestikkelse, at kræve, modtage eller blive lovet samt at yde, love eller tilbyde fordele på betingelse af, at der handles på en vis måde.

For offentligt ansatte er modtagelse af enhver fordel strafbar, hvad enten formålet med eller grunden til ydelsen (fordelen) er pligtstridig eller ej. I private forhold omfatter strafbar bestikkelse kun formuefordele, der holdes skjult for den, hvis anliggende modtageren varetager

I 2000 blev reglerne om såvel ydelse som modtagelse af bestikkelse udvidet til også at omfatte bestikkelse af udenlandske embedsmænd samt af personer ansat i internationale organisationer.

Herudover blev det strafbare område for yderen af bestikkelse udvidet til at omfatte enhver form for gave eller fordel, blot det sker for at formå modtageren til at gøre eller undlade noget tjenstligt.

Kilde: Vestberg, Birgitte; Langsted, Lars Bo: bestikkelse i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 27. maj 2020 fra https://denstoredanske.lex.dk/bestikkelse