Fakta

Bilister og højrekørsel

En Megafonmåling fra 2017 viser:

  • 77% af bilisterne mener, det er et stort problem, at vi ikke holder til højre på motorvejen.
  • 89 % af bilisterne opfatter sig selv som hensynsfulde i trafikken, men kun 40 % mener, at andre viser hensyn til dem i trafikken.
  • 51 % svarer, at de er mest irriterede over, at andre ikke holder til højre på motorvejen.
  • 5 % af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de er i tvivl om, om det er lovpligtigt at holde til højre, mens 95 % svarer, at det er det.

Kilde: Vejdirektoratet