Fakta

Billeder af kønsdele kan koste bøde på 5000 kroner

Der er mange regler for, hvordan man må opføre sig på internettet, men langtfra alle kender dem.

Mandag lancerer ligestillingsminister Mogens Jensen (S) en kampagne, som skal oplyse unge om, hvad digitale krænkelser er, og hvilke konsekvenser det kan have.

Bliv klogere på, hvad er en digital krænkelse er, og hvornår den er strafbar:

* Digitale krænkelser dækker blandt andet over billeder eller videoklip med krænkende indhold af en person, som er blevet delt uden vedkommendes samtykke.

* Det kan være billeder og videoer, som er blevet optaget eller taget uden den afbillede persons viden og derefter delt.

* Det gælder også manipulerede billeder og videoer samt materiale, som er anskaffet gennem hacking og derefter delt.

* Fælles er, at den krænkede oplever at blive udsat for krænkelse af privatlivet, blufærdighed eller æresfølelse.

* Det er ulovligt at dele intime billeder af andre, medmindre personen på billedet har givet lov. Det er også ulovligt, selv om vedkommende på billedet selv har sendt det.

* Det betragtes som digitalt blotteri, hvis man sender et billede af sine kønsdele uopfordret. Det kan straffes på samme niveau som fysisk blotteri og udløse en bøde på 5000-7000 kroner.

* Det er ulovligt at manipulere en andens billede på en pornografisk måde og dele det, hvis ikke vedkommende på billedet har givet lov. Det kan give fængsel i op til seks måneder. Straffen kan stige til tre år, hvis der er tale om en særligt grov krænkelse.

* At oprette falske datingprofiler med en andens billede, personlige oplysninger og telefonnummer kan straffes med bøde. Særligt grove tilfælde kan give op til tre års fængselsstraf.

* Deler man et intimt billede af en person, som er under 18 år, kan det straffes som børnepornografi. Det kan udløse en bøde eller fængsel i op til to år. Grove tilfælde kan give fængselsstraf på seks år.

* Det kan straffes med bøde, fængsel i seks måneder eller – i grove tilfælde – op til tre år, hvis man deler et billede af en person, som bader nøgen eller solbader topløs på stranden.

Kilder: Kampagnen “Digitale krænkelser koster”, Digitalt Ansvar.