Fakta

Blasfemiparagraffen

Straffelovens § 140 – bedre kendt som blasfemiparagraffen lyder som følger: Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Der igennem tiden blot været tre retssager på grundlag af blasfemiparagraffen:

  • 1938: Fire personer blev dømt i Østre Landsret for på offentligt ophængte plakater og i offentligt udgivne skrifter at have drevet spot med og forhånet det jødiske trossamfunds troslærdomme.
  • 1946: To personer modtog en bøde for at have foretaget en ”dåbshandling” under et københavnsk maskebal.
  • 1971: To programchefer fra Danmarks Radio frifundet af Gladsaxe Ret for tv- og radioudsendelser, hvor kunstneren Trille fremførte visen ”Ham Gud” eller ”Øjet”.

Kilde: Anklagemyndigheden