Fakta

Det bør du undersøge, før du handler på nettet:

– Brug andres erfaringer. Søg oplysninger på sider som Trustpilot.dk om, hvad andre forbrugere har skrevet om deres erfaringer med siden.
– Brug hjemmesiden whois.com. Her kan du se, hvornår og hvem der har registreret en given hjemmesiden ved at søge på den.
Kilder: IT-sikkerhedsvirksomheden CSIS