Fakta

Chikungunyavirus

Både de franske og de italienske sundhedsmyndigheder melder lige nu om udbrud af den myggebårne chikungunyavirus.

Virussen blev første gang konstateret i Europa i 2007, men den ser ud til at sprede sig og give flere udbrud.

  • Chikungunyavirus-infektion skyldes en myggeoverført RNA-virus.
  • Efter 2-4 dages inkubationstid opstår pludselig høj feber med kulderystelser, muskelsmerter og svære ledsmerter i flere led af gangen. Hyppigt rammes led, der tidligere har givet anledning til smerter.
  • Der kan også være symptomer som træthed, kvalme opkastninger og røde øjne.
  • Sygdommen varer 7-10 dage, men ledsmerterne kan vedvare i mere end 9 måneder – især hos personer med vævstypen HLA-B27.
  • Små børn, ældre over 65 år og gravide er særlig udsat for alvorlig chikungunyavirus-infektion med hæmorragisk feber og meningitis, eventuelt med kramper.
  • Smitten overføres med myggen Aedes albopictus (Tigermyg), som er vidt udbredt i området omkring Middelhavet, men som er påvist så nordligt som i Holland om sommeren.

Kilde: Statens Serum Institut