Fakta

Danfoss fik lov til at dumpe giftigt affald

Danfoss dumpede, med myndighedernes velsignelse, i 1950’erne og 1960’erne giftigt industriaffald i området omkring Himmark Strand på Nordals.

En igangværende undersøgelse fra Region Syddanmark viser, at forureningen på stranden end værre end hidtil antaget.

Her følger et overblik over sagen:

* I 1950’erne og 1960’erne deponerede og afbrændte Danfoss store mængder affald i området omkring Himmark Strand.

* Det skete med viden og tilladelse fra de lokale myndigheder, da det dengang var lovligt og en almindelig måde at komme af med sit affald på.

* Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, som er blevet brændt af ved lave temperaturer, hvorved der er dannet dioxin.

* Dioxin er et klorholdigt giftstof, der stammer fra afbrænding af industriaffald ved lave temperaturer.

* Efter at Danfoss stoppede med at dumpe sit affald i 1960’erne, er der blevet lavet flere undersøgelser af området.

* En gennemgang af Region Syddanmark og Sønderborg Kommune førte i 2009 til, at man frarådede badning i området. Årsagen var for stor forurening.

* I 2018 besluttede Region Syddanmark at iværksætte nye undersøgelser af området efter et dioxinfund.

* Nu viser de første resultater af undersøgelserne, at forureningen er værre end antaget.

* Blandt andet viser undersøgelserne fund af stoffet vinylklorid, der dannes ved organisk nedbrydning af klorerede opløsningsmidler og kan forårsage kræft.

* På grund af de foreløbige resultater udvides og skærpes de eksisterende restriktioner i området omkring Himmark Strand.

* Den cirka 600 meter lange strækning, hvor badning frarådes, er blevet ændret til et badeforbud, mens restriktionerne for ophold vil blive udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Kilder: Region Syddanmark og JydskeVestkysten.