Fakta

Danmark i Bevægelse

Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Målet med undersøgelsen er at afdække og koble motiver og muligheder for fysisk aktivitet i den danske befolkning – både nationalt og lokalt.

Bag projektet står Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.
Undersøgelsen omfatter flere forskellige metoder:

Spørgeskemaundersøgelse blandt 400.000 borgere på over 15 år fordelt på samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2020.

Interviewundersøgelser: Fokusgruppeinterviews samt kvalitative interviews blandt 30-50 personer, der er udvalgt på baggrund af deres svar på spørgeskemaet. Gennemføres i 2021.
Måling med bevægelsesmåler på 1.500 personer, der fører dagbog over, hvad de har udført og hvorfor. Gennemføres i 2021.

Danmark i Bevægelse er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.