Fakta

Danmarks 11 nye øer

•    Der sker hele tiden ændringer i landskabet, og dermed opstår og forsvinder øer over årene i Danmark.
•    Der er registreret mindst 138 nye øer i Danmark siden 1990.
•    Ejendomsretten over nye øer tilfalder automatisk staten.
•    En ø defineres ved, at man kan sejle omkring den, uanset om der er lav– eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.
•    De 11 nye øer er en del af en naturlig dynamik, som sker i landskabet. Når øerne viser sig at være permanente og ikke eksempelvis forsvinder ved højvande, kan planter begynde at vokse på øen, efter de selv har spredt sig med vinden eller f.eks. via at sidde fast i fuglenes fjer. Herefter sørger Naturstyrelsen for at tinglyse ejerskab til de nye øer.
•    Mens nye øer kommer til, når landskabet hæver og sænker sig, forandrer og forsvinder andre. Kolling Ø, der har ligget i Nissum Fjord, er for eksempel forsvundet under havets overflade. Samtidig er Brakø, der ligger i Horsens Fjord, blevet til en halvø, da den er vokset sammen med kysten ved Stensballe.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet