Fakta

De nye anbefalinger om afstandtagen

Sundhedsstyrelsen har søndag udgivet en række nye anbefalinger i forbindelse med fase 2 af landets genåbning.

Her fremgår det blandt andet, at en meters afstand mellem mennesker som oftest er nok – dog med visse undtagelser.

Det gældende princip under coronakrisen har indtil videre været mindst to meters afstand.

Læs her om de nye afstandsanbefalinger:

* Generelt: Hold mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

* Hold mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte via spyt, host eller nys, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn.

* Et særligt hensyn kan være, hvis der er tvivl om sygdomssymptomer hos en selv eller andre.

* De to meters anbefalede afstand gælder også besøg på plejecentre, sygehuse eller hos personer med særlig risiko, hvis de smittes.

* Også ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, anbefales fortsat to meters afstand. Det er eksempelvis sang, råb, foredrag, skuespil og fysisk anstrengelse.

* Det gælder også ved aktiviteter i bevægelse, eksempelvis rutsjebaner.

* Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum eller dårlig udluftning, eksempelvis kælderlokaler, bør man også holde to meters afstand til andre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.