Fakta

De skal flyttes

4000 arbejdspladser, herunder omkring 1800 nye, rykker til provinsen som del af regeringens anden udflytningsrunde.

Her kan du se, hvilke institutioner der flyttes (antal i parentes):

* Miljøstyrelsen (440).

* Statsligt gasselskab (188).

* Patientklagestyrelsen (141).

* Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) (80).

* Energitilsynet (78).

* Danmarks Innovationsfond (46).

* De Økonomiske Råds sekretariat (33).

* Lønmodtagernes Garantifond (31).

* Miljømærkesekretariatet (24).

* Dansk Sprognævn (15).

* Lokale- og Anlægsfonden (14).

* Sekretariatet for Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd (11).

* Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (10).

* Sekretariatet for Studievalg Danmark (4).

Øvrige:

Der etableres en række arbejdspladser, ved at dele af institutioner etableres i nye lokationer eller i forbindelse med eksisterende statslige arbejdspladser uden for hovedstaden:

* Dele af politiet (125).

* Dele af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (95).

* Måltal for samling af løn- og regnskabsopgaver i Statens Administration (75).

* Dele af Banedanmark (60).

* Dele af Erhvervsstyrelsen (56).

* Dele af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (40).

* Dele af Styrelsen for Forskning og Uddannelse (28).

* Dele af Moderniseringsstyrelsen (23).

* Dele af Statens It (20).

* Dele af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (18).

* Dele af Udlændingestyrelsen (15).

* Dele af Digitaliseringsstyrelsen (13).

* Dele af Styrelsen for Patientsikkerhed (12).

* Dele af Nationalt Genom Center (10).

* Dele af Energinet (10).

* Samling af tilsynsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen (6).

* Øvrige (67).

Kilde: Regeringen.