Fakta

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Her kan du læse om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

* Efter Anden Verdenskrig blev Europas lande enige om en række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager, hvor et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, påstås at have overtrådt den.

* Menneskerettighedsdomstolen i dens nuværende form har eksisteret siden 1998, hvor den daværende Menneskerettighedskommission og Menneskerettighedsdomstol blev slået sammen til én institution.

* Enkeltpersoner kan klage direkte til Menneskerettighedsdomstolen over en medlemsstat. Det kræver, at man er personligt påvirket af det, man vil klage over. Og alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt.

* En af de mest omtalte artikler i Menneskerettighedskonventionen er artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

* Europarådet består af 47 medlemslande, der har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen.

* Europarådets Ministerkomité holder øje med, om landene efterlever domstolens afgørelser.

Kilde: Justitsministeriet.