Fakta

Den globale opvarmning og Paris-aftalen

Et internationalt forskerhold med deltagelse af professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet har analyseret konsekvenserne af en global temperaturstigning på to grader.

Målet i Paris-aftalen er utilstrækkeligt, skriver de i en artikel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

* Når vi først de to grader, vil vi have skubbet på ukontrollerbare dominovirkninger (feedback-effekter), som ikke kan stoppes.

* Det kan på længere sigt medføre temperaturstigninger på 4-5 grader og en vandstand, der er 10-60 meter højere end nu.

* Nogle elementer, som fældning af Amazonas’ regnskov, kan medføre store og pludselige forandringer. Andre, som eksempelvis smeltning af den metanholdige permafrost i Arktis, har en løbende effekt.

* Målet i klimaaftalen fra Paris er at begrænse den globale opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader frem mod år 2100 – opgjort i forhold til førindustrielt niveau.

* Jordens gennemsnitstemperatur er i dag mere end 1 grad højere end før industrialiseringen. For hvert 10. år stiger den cirka 0,17 grad.

* Et videnskabeligt tilbageblik viser, at den globale temperatur aldrig har ligget stabilt på, hvad der svarer til 2 grader over tiden før industrialiseringen.

* Blandt løsningerne er at supplere fortsatte CO2-reduktioner med et øget CO2-optag i jord, skov og undergrund.

* Blandt de universiteter, som er med i studiet, er København, Stockholm, Cambridge, Exeter, Stanford, Wageningen og Potsdam.

Kilder: Tidsskriftet Proceedings from the National Academy of Sciences (PNAS), Københavns Universitet.