Fakta

Den Maritime Havarikommission

Den Maritime Havarikommission er en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækstministeriet, der undersøger ulykker indenfor skibsfart og fiskeri.

Kommissionen udfører uvildige undersøgelser af sø- og arbejdsulykker på danske og grønlandske skibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i dansk eller grønlandsk territorialfarvand. Derudover undersøger kommissionen også alvorlige ulykker inden for erhvervsdykning.

Formålet er at klarlægge omstændighederne for ulykkerne og fremme initiativer, der øger sikkerheden til søs.

Den Maritime Havarikommission behandler cirka 140 ulykker om året. Ved meget alvorlige ulykker med dødsfald, forlis eller andre særlige omstændigheder til følge offentliggøres der enten en søulykkesrapport eller en redegørelse.

Kilde: dmaib.dk.