Fakta

Den typiske knallertejer

  • I Danmark er der rundt regnet registreret 116.000 ejere til knallerter.
  • 78 procent af knallertejerne er mænd, 18 procent er kvinder og i 5 procent af tilfældene er ejerens køn uoplyst.
  • Den typiske knallertejer er 45-54 år gammel og folk i denne aldersgruppe ejer 25 procent af alle knallerter i Danmark. Den næststørste gruppe af knallertejere er de 55-64 årige, som ejer 19 procent af alle knallerter.
  • Der er flest spiritusulykker på knallert blandt de 45-54 årige, denne gruppe står for 28 procent af årets samlede spiritusulykker på knallert i 2018.
  • Den tredjestørste gruppe er de 35-44 årige, som ejer 15 procent efterfulgt af de 25-34 årige, som ejer 11 procent af alle knallerter. De 35-44 årige stod for 22 procent af spiritusulykkerne på knallert i 2018 og de 25-34 årige stod for 8 procent.

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/BIL6