Fakta

Derfor kan EU gennemtvinge regler i Danmark

Få et indblik i, hvordan EU kan gennemtvinge regler i Danmark, og hvordan reglerne er på området i dag:

* Danmark har været medlem af EU siden 1973, og Danmark skal følge EU’s fælles love.

* Hvis der er konflikt mellem EU’s regler og nationale regler, er det EU-reglerne, der gælder. Det kaldes, at EU-ret har forrang.

* Hvis EU indfører et fælles direktiv om øremærket barsel for mænd, trumfer de dermed de danske regler på området.

* I EU-direktivet lægges der op til, at der skal være to måneders øremærket barsel til mænd.

* Hvis et EU-land ikke følger EU’s regler, kan det blive dømt ved EU-Domstolen for at bryde traktaten.

* EU-direktivet er ikke endeligt vedtaget.

* Som det er i dag, har danske forældre tilsammen ret til 52 ugers orlov med barselsdagpenge, når de får barn.

* Kvinder har ret til fire ugers orlov før fødslen efterfulgt af 14 ugers barselsorlov.

* Mænd har ret til to ugers fædreorlov, der skal holdes inden for de første 14 uger efter fødslen. Typisk lægges de to uger umiddelbart efter fødslen.

* Efter de første 14 uger har begge forældre ret til at holde tilsammen op til 32 ugers orlov. Forældrene bestemmer selv, hvor mange uger henholdsvis faren og moren tager i den periode.

* Hvis man får fuld løn fra sin arbejdsgiver under barselsorloven, fordi man er dækket af en overenskomst, kan man ikke samtidig få udbetalt barselsdagpenge.

* Danske kvinder tager cirka 231 dages barselsorlov, mens mænd er på barsel i cirka 25 dage i gennemsnit.

* I Sverige, Norge, Island og Finland er en del af barselsorloven øremærket til faderen. Hvis han ikke udnytter orloven, bortfalder den. Den kan altså ikke overføres til moren.

Kilder: borger.dk, Ritzau, eu.dk.