Fakta

Derfor kan sager afvises

– Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme afviser klager, hvis der er tale om ord mod ord. Der skal være et skriftligt grundlag.

– Er der tale om en klage fra en cvr-registreret forening, afvises den også. Der behandles kun klager fra privatpersoner.

– Pakkerejse-Ankenævnet afviser sager, hvis parterne er uenige om hændelsesforløbet. Så skal parterne i stedet afgive forklaring under vidneansvar ved domstolene.

– En sag bliver ikke afvist, hvis der mangler dokumentation, men klageren kan i så fald have svært ved at få medhold, hvis rejsearrangøren bestrider klagerens oplysninger.

Kilde: Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, Pakkerejse-Ankenævnet.