Fakta

Det blå EU-sygesikringskort

• Det blå kort dækker på rejser inden for EU samt i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

• Kortet giver ret til sundhedsydelser på de vilkår, der gælder for borgerne i det land, du opholder dig i. Kortet dækker ikke hjemtransport.

• Ca. fire mio. danskere har et EU-sygesikringskort. Ca. to mio. kort udløber i 2019.

• Kortet kan fornys med få klik på borger.dk/eu-sygesikringskort. Du får et midlertidigt bevis, mens du venter på at få det rigtige kort tilsendt.

• Styrelsen for Patientsikkerhed samt regionerne står for refusion til borgere, der har lagt ud for deres behandling i udlandet og opfylder betingelserne for refusion.

• Børn skal have deres eget kort.

Kilder: Borger.dk og Udbetaling Danmark