Fakta

Det handler EU's atombombe-paragraf om

EU-Kommissionen har onsdag besluttet at indlede en procedure mod Polen for at overtræde retsstatens principper.

Kommissionen har længe været kritisk over for reformer af landets retssystem, som den mener udfordrer demokratiske grundprincipper.

Den polske regering ønsker blandt andet mulighed for at få indflydelse på landets domstole.

Den såkaldte artikel 7-procedure kan udløse sanktioner og i yderste fald føre til, at Polen mister sin stemmeret i EU’s ministerråd.

EU-traktatens artikel 7 kaldes også atombombe-paragraffen. Den er aldrig brugt før.

Læs her om atombombe-paragraffen:

  • Der skal en tredjedel af EU-landene, EU-Parlamentet eller EU-Kommissionen til at rejse forslag om at indlede artikel 7-proceduren.
  • Den gør det muligt at fastslå, at der er fare for, at et EU-land groft overtræder grundlæggende rettigheder om demokratiske principper.
  • Men det kræver et flertal på fire femtedele af medlemmerne i EU’s ministerråd. Derefter skal EU-Parlamentet godkende.
  • Har aktiveringen af proceduren ikke den ønskede effekt, kan man gå videre.
  • Denne del handler om at sanktionere eller fratage et lands stemmeret.
  • For at gå videre skal EU-landenes ledere ved enstemmighed fastslå, at værdierne bliver groft og vedvarende overskredet.
  • I forhold til Polen ventes Ungarn her at stemme imod.
  • Bliver en overtrædelse slået fast, kan ministerrådet med kvalificeret flertal beslutte at fratage visse rettigheder, der følger med traktaten. Herunder retten til at stemme i ministerrådet.

Kilder: EU-Parlamentet og Euractiv.