Fakta

Det indebærer Hassans dom til psykiatrisk behandling

Retten i Aarhus har torsdag idømt digteren Yahya Hassan en dom til psykiatrisk behandling for 42 lovbrud.

* Dommen skyldes, at Hassan er så psykisk ustabil, at en almindelig fængselsstraf ikke kan komme på tale.

* Kriminelle, som er sindssyge eller mentalt retarderede, kan ifølge straffeloven nemlig slet ikke straffes.

* I mindre alvorlige sager kan retten idømme den kriminelle foranstaltninger såsom tilsyn, ambulant behandling eller afvænning.

* I mere alvorlige tilfælde kan retten vælge en behandlingsdom. Det er den foranstaltning, Yahya Hassan har fået.

* En behandlingsdom indebærer, at den dømte som udgangspunkt indlægges på en psykiatrisk afdeling. Under opholdet vurderer en overlæge, hvilken behandling den dømte skal modtage.

* Det er også overlægen, der træffer beslutning om udskrivelse til fortsat ambulant behandling under tilsyn af Kriminalforsorgen.

* Er anbringelsen sket på baggrund af alvorlig kriminalitet, sådan som det er tilfældet med Hassan, er der i udgangspunktet tale om anbringelse på ubestemt tid. Dog skal Hassan maksimalt være indlagt på psykiatrisk afdeling i ét år, hedder det i dommen.

* Det tidsubestemte element betyder i hans tilfælde således blot, at det til hver en tid kan besluttes, at han skal genindlægges.

* I meget alvorlige sager, hvor den dømte vurderes at være til ekstraordinær fare for andre, kan retten vælge en dom til anbringelse på Sikringsafdelingen i Slagelse.

* I modsætning til en behandlingsdom kan en anbringelsesdom kun ophæves af retten ved en såkaldt foranstaltningsændring. For eksempel kan dommen ændres til en almindelig behandlingsdom.

* Behandlings- og anbringelsesdomme må ikke forveksles med en forvaringsdom.

* Forvaring gives til personer, som ikke er sindssyge, men som menes at være så farlige, at det vil være uforsvarligt at sætte en udløbsdato på indespærringen. Desuden afsoner forvaringsdømte i et almindeligt fængsel.

Kilder: Straffeloven, psykiatriloven, Region Sjælland, Kriminalforsorgen.