Fakta

Det kan du få tilskud til

* Udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Der gives ikke tilskud til kælderydervægge og ikke til hulmur, hverken i hulrum eller udvendig isolering.

* Efterisolering af tag og loft – herunder skunkvægge, væg mod uopvarmet loft, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

* Isolering af terrændæk (gulvkonstruktion mod jord). Der gives ikke tilskud til kældergulve.

* Udvendig isolering af ydervægsfundament (konstruktion under husets ydermur).

* Udskiftning af facadevinduer eller dørhøjt vindue.

* Udskiftning af ovenlysvinduer.

* Ved montering af forsatsvinduer.

* Konvertering af den primære varmekilde til varmepumpe. Det er ikke muligt at få tilskud, hvis boligen ligger i et fjernvarmeområde eller et besluttet udlagt fjernvarmeområde. Man kan dog godt søge om tilskud, i tilfælde af at et eksisterende fjernvarmeområde er planlagt nedlagt.

* Balanceret mekanisk ventilation.

* Varmepumpe på afkastluft.

* Udskiftning fra elvarme til vandbårent varmeanlæg.

Kilde: “Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse” fra Energistyrelsen.