Fakta

Det kan du kræve af din arbejdsgiver

– Meget høje temperaturer på en arbejdsplads kan give gener og udgøre en helbredsrisiko.

– Arbejdstilsynet kræver som udgangspunkt, at temperaturen på en arbejdsplads holdes under 25 grader. Perioder med varme- eller hedebølge er dog undtaget.

– Det vil sige, at du typisk ikke kan kræve, at temperaturen skal sænkes i de varmeste sommermåneder.

– Du er ifølge arbejdsmiljøloven heller ikke berettiget til varmefri, men arbejdsgiveren skal “træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed.”

– Der kan desuden være indskrevet særlige regler for varmefri i din overenskomst.

Kilde: Arbejdstilsynet.