Fakta

Det kommer oven i prisen på varen

  • Mange webshops har et kortgebyr, som varierer, afhængigt af om du betaler med visakort eller mastercard.
  • Forsendelse af varen lægges oven i varens pris.
  • Handler du uden for EU, pålægges varer over 80 kroner moms, varer over 1150 kroner pålægges told, og alle varer tillægges et klareringsgebyr, når de bringes ind i EU.
  • Du kan beregne din told her

Kilder: Skat, Forbruger Europa.