Fakta

Det skriver Giftlinjen om pigæble

Hele planten er meget giftig, specielt frøene, bladene og blomsterne. Den indeholder hyoskyamin, atropin, skopolamin samt lignende alkaloider. Alvorlige forgiftninger er set ved medicinsk anvendelse, eller når plantens virkning er afprøvet ved eksperimenter (`misbrug`). Forgiftninger ved ulykkestilfælde er sjældne. Indtagelse af plantedele eller evt. sutning på blomsterne (nektar) kan være risikabelt for børn.

Symptomerne på forgiftning af pigæble er er mundtørhed, tørst, ansigtsrødmen, hjertebanken, opkastninger og svimmelhed. Desuden pupiludvidelse med synsforstyrrelser samt feber, uro og forvirring. I alvorlige tilfælde kramper og bevidstløshed.

Kilde: Giftlinjen