Fakta

Det spurgte vi retsordførerne om

– Hvad er PARTINAVN holdning til retspraksis i sager om uagtsomt manddrab (altså at der grundlæggende – med meget få undtagelser – idømmes dagbøder)?

– Vil PARTINAVN overveje en skærpelse af strafferammen og/eller retspraksis? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er der noget paradoksalt i, at man kan kendes skyldig i – ved uagtsomthed – at forårsage menneskers død i trafikken og straffes med dagbøder?