Fakta

Det står i aftalen:

* Regeringen har besluttet at forlænge hjemsendelsen til 13. april. Antallet af indlæggelse i forbindelse med coronavirus ventes at toppe kort efter.

* Aftalen gælder for tjenestemænd og lignende ansatte. Det vil sige offentligt ansatte herunder blandt andet lærere og visse akademikere.

* Ansatte, der ikke varetager arbejdsopgaver frem til 13. april, skal afvikle op til fem dages ferie. Det er et krav.

* Der kan anvendes feriedage, særlige feriedage, afspadsering og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.

* Perioden aftales mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

* Der opfordres til, at man lokalt overvejer at placere perioden med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

* Dage afholdt fra 13. marts til og med 27. marts medregnes ved opgørelsen af de op til fem dages ferie.

* Afvikling af ferie kan pålægges med dags varsel. Men der opfordres til at beslutte det tidligst muligt.

* Aftalen bortfalder 14. april. Feriedage, der er aftalt efter den dato og til og med 30. april, kan fremrykkes efter dialog med den ansatte. Hvis det medfører udgifter for medarbejderen, betaler arbejdsgiveren.

* Regeringen har allerede forhandlet en trepartsaftale på plads om blandt andet lønkompensation, som gælder privatansatte.