Fakta

Det ved vi om aftalen for de ansatte i kommunerne

En aftale om nye overenskomster for alle ansatte i kommunerne er faldet på plads fredag kort før middag.

Her er, hvad vi ved om aftalen:

  • Den gælder for tre år. Dermed skal der forhandles overenskomster igen i foråret 2021.
  • Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.
  • Herunder er der afsat 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu’er og sygeplejersker, som skal medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.
  • Det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.
  • Arbejdsgiveres krav om forringelse af seniorordningen er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.
  • Man er blevet enige om, at en endelig aftale om arbejdstider for lærere og undervisere skal være på plads inden 2021. En uvildig undersøgelseskommission nedsættes.
  • Der er aftalt sikring af den betalte spisepause for alle grupper.

Kilder: KL, Bupl, FOA og Akademikerne.