Fakta

Disse fejl er konstateret i teledata-skandalen

En vifte af fejl er indtil videre blevet opdaget i forbindelse med politiets gennemgang af teledata-skandalen.

Her kan du få overblik over typen af fejl og usikkerheder.

* Fejl i politiets konvertering – altså behandling – af rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne.

I de konverterede data kan der være mange oplysninger om telefonopkald eller sms’er, som ellers indgik i rådata. Yderligere kan geografiske koordinater for telemasters placering fejlagtigt være blev ændret i forbindelse med politiets konvertering.

* Usikkerheder og fejlkilder i rådata kan indebære risiko for fejlfortolkning af teledata.

Telekommunikation, der er foregået ved brug af nyere samtaletjenester, er i nogle tilfælde ikke fremgået af rådata. Det er ikke specificeret, hvilke “nyere tjenester”, der er tale om, men det kunne tænkes at være programmer såsom Skype eller WhatsApp.

I andre tilfælde er indgående opkald fremgået som udgående opkald.

* Problemer med udenlandske telefonnumre og telefoner.

I nogle tilfælde har de fremstået som danske numre, mens udenlandske telefoner, der befinder sig i Danmark, i nogle tilfælde har været registreret samtidig på to master med meget stor indbyrdes afstand.

* Forkert registrerede beskeder.

Det er kommet frem, at sms’er i nogle tilfælde kan fremstå i rådata som afsendt fra en bestemt telefon, selv om beskederne er sendt via internettet eller en app.

* Omfanget, årsagen og betydningen af konverteringsfejl er endnu ikke afdækket. Det samme gælder omfanget og betydningen af de konstaterede usikkerheder og fejlkilder i rådata.

Kilde: Brev fra Rigspolitiet til politikredsene.