Fakta

Disse personer kan ikke stemme til kommunalvalg

  • Udlændinge, der er på tålt ophold
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c)
  • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)
  • Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol

Kilde: Borger.dk.