Fakta

Dødsulykker 2017

  • I 2017 blev 175 personer dræbt på de danske veje i 165 trafikulykker.
  • 114 af de 165 dødsulykker skete på veje i landzone.
  • I byzone involverer dødsulykkerne oftere fodgængere eller cyklister, hvorimod trafikanterne i landzone typisk bliver dræbt i personbil.
  • Tre ud af fire dræbte i 2017 var mænd, og de fleste kørte i personbil.
  • Der er en overrepræsentation af dræbte unge mellem 18-24-årige. Gruppen udgjorde 19 % af de dræbte i 2017, men kun 9 % af befolkningen i 2017.